Visie
Nederland behoort tot de landen met het grootste aantal internetaccounts per hoofd van de bevolking. “Googlen” om informatie te vinden is inmiddels een gangbaar werkwoord.
de Bibliotheek Bibliorura
ziet zichzelf daarom niet als concurrent in deze (digitale) informatievoorziening. In onze visie ligt de sterkte van de bibliotheek meer in het (leren) zoeken en begrijpen van de juiste informatie, méér dan in het verstrekken van die informatie. Daarvoor is het kunnen lezen van belang.

Missie
De bibliotheek is bij uitstek de instelling om, met als basis een goede collectie van fysieke en digitale media, het lezen te bevorderen en hierdoor bij te dragen aan de ontwikkeling van alle inwoners van het werkgebied. Hierdoor wordt de burger in staat gesteld kennis en informatie op de juiste wijze op te nemen en volwaardig deel te nemen aan de huidige kennismaatschappij.

Daartoe is de volgende missie geformuleerd:
de Bibliotheek Bibliorura is de schakel tussen lezen en educatie.
Hiermee vormt zij het fundament voor de burger om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij.