Meedoen met de Bibliotheek op school betekent een ‘boost’ van leesplezier in de school én kinderen wijs maken met media.
Samen met het basisonderwijs wordt gekeken hoe het leesplezier en de taalontwikkeling op scholen nog meer vergroot kunnen worden. Er wordt een collectie samengesteld die voorziet in de eerste leesbehoefte van de leerlingen. Daarnaast ondersteunen de leesconsulenten van de Bibliotheek Bibliorura de school bij leesbevorderende activiteiten en bij het onderwerp ‘mediawijsheid’.