In Nederland zit zo’n 98% van de kinderen op internet. 70% van de kinderen vanaf 10 jaar heeft een mobieltje. Vier op de tien kinderen zegt dat cyberpesten in de eigen klas voorkomt. In een workshop voor ouders kan onze Mediacoach (opgeleid aan de Nationale Opleiding MediaCoach) voorlichting geven aan ouders. Zo helpen we ouders en kinderen om zich veiliger te bewegen op het internet. De insteek is om op een positieve manier bewust te worden van de mogelijkheden en risico’s van de diverse media, hierbij is een kritische blik wenselijk.
Indien gewenst kan extra aandacht worden besteed aan pesten, seksualisering of geweld in de media.

Bent u op zoek naar een workshop rondom het thema 'Mediawijsheid' neem dan contact op met de bibliotheek of mail ons via info@bibliorura.nl.