De Bibliotheek Bibliorura is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI. Dit houdt in dat u een schenking of erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.

Het standaardformulier publicatieplicht vind u hier

De beleidsvoornemens van de bibliotheek treft u aan in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van de bibliotheek. De jaarrekening 2020 verschaft u inzicht in de financiën van de bibliotheek.
In het jaarverslag 2021 treft u een overzicht aan van activiteiten en cijfers in het voorgaande jaar.

Directie en Raad van Toezicht

De directie is als volgt samengesteld:

 •  Mevr. Drs. J.R.M. Deckers (directeur/bestuurder)
  deckers@bibliorura.nl

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Mevr. B. Quaedvlieg (voorzitter)
 • Dhr. Ing. R. Verbeek (vice voorzitter)
 • Dhr. J. van Hees (secretaris) 
 • Mevr. N. van Essen (lid)
 • Mevr. S. Schrijen-van der Linden (lid)

Het rooster van aftreden van de RvT vindt u hier.

Beloningsbeleid

De Bibliotheek Bibliorura valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Wet Normering Topinkomens


Algemene gegevens

 •  KvK: 41066130
 •  Statutaire naam stichting: Stichting Basisbibliotheek Bibliorura
 •  Bezoekadres: Neerstraat 11, 6041 KA, Roermond
 •  Postadres: Postbus 295, 6040 AG, Roermond
 •  Telefoonnummer: 0475-519000
 •  Bankrekening: NL45RABO0174104642
 •  BTW nummer: NL002978453B01
 •  Internet: www.bibliorura.nl
 •  E-mail: info@bibliorura.nl


Meer informatie over belastingaftrek ANBI vindt u op de website van de belastingdienst.