Afdrukken

Veel ouders vragen zich wel eens af: is het wel verstandig als ik mijn kind in mijn moedertaal voorlees? Leert mijn kind dan wel genoeg Nederlands, de taal die het zo hard nodig heeft voor school? En raakt mijn kind niet in de war van al die talen?
Er is geen reden voor twijfel, want twee talen aanbieden is vooral héél erg goed. Angst dat kinderen twee talen half leren spreken of de talen door elkaar halen is niet nodig. Wetenschappelijk onderzoek laat namelijk zien dat kinderen makkelijk twee talen aankunnen. Zo blijkt dat de totale woordenschat van kinderen die in twee talen worden opgevoed meestal net zo groot is als kinderen die worden opgevoed in één taal. Over het algemeen geldt: hoe groter het taalaanbod, hoe beter dit is voor de taalontwikkeling van je kind.

Natuurlijk kun je je kind helpen in zijn taalontwikkeling. Hieronder enkele tips:
• Lees voor. Voorlezen is leuk en goed, dus ook voor tweetalige kinderen. Lees het liefst in allebei de talen voor. Wat kinderen in de ene taal leren over lezen en boeken, kunnen ze ook gebruiken in de andere taal. Zo leren kinderen bijvoorbeeld dat letters klanken zijn, en dat een verhaal een titel heeft.
• Praat over boeken. Dit kun je het beste doen in de taal waar je het meest vertrouwd mee bent.
• Houd het luchtig en positief. Geef je kind complimentjes en benadruk hoe leuk het is om twee talen te spreken.
• Zorg voor een groot taalaanbod. Praat met elkaar, lees, zing, kijk tv en skype met familieleden.
• Kom met je kind naar de bieb! Hier vind je een heleboel leuke prentenboeken, met en zonder tekst, die je in het Nederlands of in een andere taal kunt aanbieden.